Stichting Vrienden van de Lambertustoren Nederweert

09-11-2018

Ons doel/ons beleidsplan

Stichting Vrienden van de Lambertustoren Nederweert

 

DOEL/BELEIDSPLAN

 

De stichting heeft ten doel:

  • het behoud van de Lambertustoren te Nederweert te bevorderen;
  • het organiseren van activiteiten die de kennis bij de inwoners van de gemeente Nederweert over het histporisch belang van de Lambertustoren bevorderen; en
  • voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt , daartoe behoort bevorderlijk kan zijn.

 

Het bereiken van dit doel:

  • De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateurs, het verwerven van subsidies, het inzamelen van gelden en andere middelen, alsmede het organiseren van lezingen en het beschikbaar stellen van materiaal.

 

Algemene gegevens

STICHTING GEGEVENS

Naam:

Stichting Vrienden van de Lambertustoren Nederweert

Telefoonnummer:

06-10294476 (Jack van den Heuvel

E-mail:

info@lambertustoren.nl

KvK nummer:

69171025

RSIN/fiscaalnummer:

857765437

 

ADRES

Adres

Molenweg 18

Postcode

6031RC

Plaats

Nederweert

 

Onze bestuurssamenstelling

Fons Jacobs, voorzitter

Jack van den Heuvel, secretaris/penningmeester

Hans Houtman, bestuurslid

Hein Jansen, bestuurslid

Simon van Loon, bestuurslid

 

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door mensen afkomstig uit het bedrijfsleven als ook door oud-bestuurders.

 

Ons beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting zijn alle vrijwilligers en ontvangen geen inkomsten. Zij ontvangen enkel de door hun werkelijk gemaakte onkosten voor de stichting vergoed.

 

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Onze activiteiten in het opstapjaar 2017 bestonden uit de organisatie van een diner ter gelegenheid van de 550ste verjaardag van de Lambertustoren.

Daarnaast is op 10 september een torendag georganiseerd met medewerking van diverse verenigingen, scholen en bedrijfsleven van Nederweert.

De torendag kende diverse activiteiten, waaronder de mogelijkheid tot het beklimmen van de Lambertustoren. Hoewel het weer niet echt mee zat is die dag onze toren behoorlijk in het zonnetje gezet om toekomstige activiteiten ter hand te nemen.

Ook werden reeds plannen voor 2018 gemaakt en uitgewerkt.

 

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

In onze startperiode zijn er geen bijzondere uitgaven geweest. Diverse activiteiten werden mede financieel ondersteund door het bedrijfsleven als ook de gemeente Nederweert.

In het jaar 2017 zijn geen bijzondere uitgaven geweest. De bijdrage van het Oranje Fonds NL doet is gebruikt voor het organiseren van een gezellige middag voor de bewoners.