Stichting Vrienden van de Lambertustoren Nederweert II

09-11-2018

Uitgebreider beleidsplan

BELEIDSPLAN Stichting Vrienden van de Lambertustoren Nederweert

gevestigd te Nederweert

 

Hoofdstuk 1, duur en missie

De Lambertustoren is een toren die behoort tot de gemeenschap van Nederweert. Deze dient om historische redenen voor de gemeenschap behouden blijven.

Deze doelstelling is omschreven in onze statuten.

Thans is een restauratie noodzakelijk. Ook in de toekomst zal restauratie telkens dienen plaats te vinden. En zowel de huidige restauratie als toekomstige restauraties willen wij ondersteunen.

Om het behoud voor generaties te waarborgen willen wij graag met medewerking van de inwoners daar nu en in de toekomst ons steentje aan bijdrage.

Ook op andere manieren (o.a. educatief) willen wij de waarde van deze toren onder de aandacht van onze inwoners, nu en in de toekomst.

 

Hoofdstuk 2, ambities

Zoals hiervoor omschreven willen wij graag de historische waarde onder de aandacht van de inwoners brengen, nu en in de toekomst, als ook het financieel bijdrage aan de restauratie van de toren, nu en in de verdere toekomst.

 

Hoofdstuk 3, sterkte

Daar het bestuur wordt ondersteund door mensen uit de samenleving, zal het draagvlak voor de ondersteuning door de inwoners van Nederweert zeer wel aanwezig zijn.